Go! Opera

Opera, bereikbaar voor iedereen.

Auteur: royvoogd

Butterfly – Synopsis

VROEGE VLINDER-ACTIE: Aanmelding vóór 1 november kost slechts €195. Daarna kost deelname €215.
MELD JE HIER AAN!

Puccini’s Madama Butterfly vormt de inspiratiebron voor de derde opera pastiche van GO! Opera in 2019-2020 met regionale operaprojectkoren in de hoofdrol i.s.m. operaprofessionals. Met selecties van Puccini, Verdi, Mozart, Rossini, Strauss, Bizet en Monteverdi wordt Butterfly wederom feest van herkenning met muziek die iedereen kent!

In 2019 regionale projectkoren in: Alkmaar, Het Gooi, Arnhem en Zwolle.

In 2020: Haarlem, Amersfoort, Joure en Groningen.

 

Synopsis

Acte 1 – Seoul
Kim is een jonge, veelbelovende manga- en anime-artist die stage loopt bij Sharpless Kishimoto, eigenaar van Oh! Production Studio’s in Seoul. Sharpless herkent al bij de eerste kennismaking het grote eigenzinnige talent in de 18-jarige artieste, maar ze realiseerde zich ook dat haar eigen creatieve brein haar belemmert om te ontpoppen tot een vlinder om haar vleugels uit te kunnen slaan. Vanuit de strenge Koreaanse normen en waarden ontfermt zij liefdevol over haar Butterfly.

Mediamagnaat Benjamin Pinkerton uit New York is voor zaken in Seoul en heeft een afspraak bij Oh! Productions om samen een nieuwe productie voor de Amerikaanse markt uit te geven. Manga en anime zijn booming business, maar Pinkerton voelt feilloos aan dat de kans van slagen alleen realistisch is als het art work in samenwerking met de grote Seoul-studio’s wordt ontwikkeld. Genoegzaam kijkt hij rond in de enorme studio vol hardwerkende artiesten. Sharpless ziet kansen, maar weet ook dat de machtige Pinkerton alleen maar gaat voor succes en kapitaal.

Als Butterfly tijdens een bespreking tussen Sharpless en Pinkerton het kantoor binnenkomt voor een presentatie van art-work wordt Pinkerton op slag verliefd. Butterfly is zich van geen kwaad bewust, maar Pinkerton raakt bedwelmd door de onstuimige gedrevenheid van de jonge kunstenares. Hij vind alles prachtig wat ze presenteert, maar kan eigenlijk vooral zijn ogen niet van van haar afhouden. Sharpless ziet toe bij wat zich voor zijn ogen ontvouwt en wordt verscheurd tussen bezorgdheid om Kim en de druk om de samenwerking binnen te halen. Uiteindelijk zwicht Sharpless voor de opdracht. Om Pinkerton te overtuigen zegt hij toe dat Butterfly exclusief voor dit project ingezet zal worden en wat hem betreft zelfs kan werken vanuit het exclusieve penthouse dat Oh! Production voor belangrijke gasten bezit in het zakencentrum van Seoul.

De deal wordt bezegeld tijdens een thee-ceremonie. Sharpless is bezorgd. Pinkerton opgewonden. En Butterfly in de wolken om de kansen die haar gegund worden. Tijdens de ceremonie worden de cultuurverschillen pijnlijk duidelijk als Pinkerton vol trots aan de theeschenkster vertelt over zijn fantastische deal waar hij bovendien een penthouse en een maîtresse bij krijgt!

In de weken daarna is Pinkerton opvallend vaak in Seoul om in zijn penthouse van Oh! Production met Butterfly aan The America Anime te kunnen werken. De onbevangen Butterfly is weerloos voor zijn Amerikaanse charme en prachtige beloftes. Ze droomt over een toekomst samen met Pinkerton, waarin ze eindelijk de beklemmende Koreaanse tradities kan ontvluchten en op kan gaan in The American Dream. Sharpless waarschuwt Pinkerton nog dat Butterfly hun relatie veel serieuzer neemt dan hij, maar het is al te laat. Ze bezwijkt en geeft haar lichaam aan de zwelgende Pinkerton.

Entre Acte
Het is drie jaar later, Butterfly vliegt eindelijk: New York is haar bestemming. Haar werk heeft van The American Anime een doorslaand succes gemaakt en de studio is inmiddels verhuisd naar New York. Pinkerton heeft in zijn Pinkerton Tower in New York een nieuwe studio ingericht met louter Amerikaanse comic artists. Hij ziet echter in dat het blad nog lang niet zonder de artistieke inbreng van Butterfly kan en heeft haar -tot furieuze woede van Sharpless- overtuigd om naar New York te komen. Verblind door haar onvoorwaardelijke trouw aan Pinkerton heeft Butterfly haar familie en haar werk in Seoul achtergelaten. Het vliegticket voor haar zoontje heeft ze amper van haar spaargeld kunnen betalen, maar eenmaal in New York weet ze dat Pinkerton alles op zal lossen, zeker als hij hun zoon zal zien. Pinkerton heeft geen tijd om haar van Kennedy Airport op te halen. Zijn vrouw Kate wacht hen en ontvangt ze op Amerkaans joviale wijze als Butterfly en haar zoon zijn geland. Ze is geschokt maar haar Oosterse waarden houden haar gezicht strak. Butterfly weet dat ze onmogelijk terug naar huis kan.

Acte 2 – New York

Na zeven lange, eenzame jaren in New York is Kim uitgeprocedeerd. Het nieuwe rigide immigratiebeleid van Washington wijst iedere verblijfsvergunning voor Koreanen resoluut van de hand, Kim was kansloos. Ze heeft haar koffer gepakt, maar besluit nog eenmaal voor ze gaat naar Pinkerton Tower te gaan. Pinkerton en zijn vrouw ontvangen de twee met enige tegenzin: Pinkerton voelt zich verplicht en Kate is echter achterdochtig. De opgroeiende Ben-Ji begon steeds meer op haar echtgenoot te lijken. Haar wegstopte jaloezie had het kinderloze huwelijk met Pinkerton tot een ijskoude verstandhouding gemaakt. Ze ziet Pinkertons zachte blik als hij naar Ben-Ji kijkt. Vol afgrijzen wendt ze haar blik naar het kind in hun woonkamer. Kate breekt. Ondanks dat de hel losbreekt los in Pinkerton Tower, behoudt Butterfly haar waardigheid. Ze heeft haar besluit genomen. Ze zegt tegen Pinkerton: “Hier is je zoon, zorg goed voor hem!” Ze pakt een dolk, steekt zichzelf in haar buik en sterft.

ZIN GEKREGEN OM MEE TE ZINGEN? Meld je dan voor 2019 aan voor de regio’s Alkmaar, Het Gooi, Arnhem/Nijmegen en Zwolle.

VROEGE VLINDER-ACTIE: Aanmelding vóór 1 november kost slechts €195. Aanmelding na 1 november kost €215.
MELD JE HIER AAN!

GO! Opera zoekt vierde regio!

Voor FAUST 2016 is GO! Opera op zoek naar een vierde regio op basis van hechte samenwerking met een regionale dirigent of repetitor, vocal coach en regisseur die het project in hun eigen regio onder hun hoede willen nemen. Of met een bestaande lokale/regionale projectkoor of (opera)vereniging. Dit vormt een spannende nieuwe laag in het concept zoals GO! Opera haar producties wil uitrollen, om op deze manier toe te kunnen werken naar zo’n 8 regionale producties per jaar.

GO! Opera brengt eigen operaproducties waarin het koor een belangrijke hoofdrol vervult. Iedere producties krijgt een looptijd van 2 jaar en wordt ontwikkelt op basis van opera pastiche (zie ook www.GoOpera.nl). FAUST, de productie van 2015, krijgt daarom in 2016 een reprise, terwijl in datzelfde jaar het artistieke team de nieuwe productie voor 2017 gaat voorbereiden.

NHD Gooi en Eemlander 29-09-2015De pilotprojecten van GO! Opera in september 2015 zijn bijzonder succesvol verlopen. In de regio’s Zuidwest-Friesland en Het Gooi zijn twee volledig uitverkochte voorstellingen met bijzonder veel enthousiasme ontvangen. Veel zangers uit beide regionale projectkoren hebben ook bij de andere regio meegezongen, waardoor in beide producties een krachtig en groot operakoor centraal stond. Door de vaste uitwerkingen in regie en muzikale interpretaties verliep deze uitwisseling van extra koorleden vlekkeloos.

Er zijn prachtige samenwerkingen tussen de regio’s onderling gerealiseerd en de brug tussen amateurs en professionals heeft een stevig fundament gekregen. Het concept werkt fantastisch, daarom heeft Stichting Amateurkoor / GO! Opera na een intensieve serie van zes evaluaties besloten om het komende jaar verder uit te bouwen naar vier regio’s. Een stap die wederom boordevol pilots zit!


Wie leidt FAUST 2016 in de vierde regio?


IMG_1669In 2016 keert Faust daarom wederom in Zuidwest-Friesland en Het Gooi terug. In Zuidwest-Friesland op dezelfde lokatie, maar in Het Gooi op een nieuwe plek. Daarnaast worden twee nieuwe regio’s opgestart, waaronder in ieder geval Noord-Holland-Noord onder eigen beheer wordt opgezet. Het projectkoor in de vierde regio komt echter onder leiding van een nieuwe dirigent/repetitor, vocal coach en regisseur uit de eigen regio te staan, al dan niet in samenwerking met een bestaand (project)koor of (opera)vereniging.

Ben je geïnteresseerd om deze nieuwe formule in grootschalige koorproject ook in jouw regio neer te zetten, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om de mogelijkheden daarvoor te bespreken!

Let’s GO! (Maar waarheen?)

IMG_2619Je leeft er als koorzanger lang en zeer intensief naar toe. De notenstudie, de stemtechnische lessen, de regie, het thuis repeteren (alleen of met je stemgroep)… Dan wordt alles samengevoegd. In het begin heel veel frustraties, maar langzaamaan valt alles op zijn plek, nét op tijd voor het hoogtepunt: de uitvoeringen. Dan het applaus, opruimen nog even een gezellige reünie en voorbij is het al weer. Maar wat hebben we ontzettend veel moois om op terug te kijken!

Wat ons betreft had het pilotjaar 2015 niet beter kunnen lopen:

 • Er is een prachtige samenwerking tot stand gekomen tussen de projectkoren in de regio’s Zuidwest-Friesland en Het Gooi;
 • Het Extra Koor met ruim 32 zangers in de orkestbak bleek een fantastisch fundament voor de spelende koorzangers;
 • Maar liefst 108 zangers hebben meegedaan in de 3 verschillende operakoren;
 • Door de samenwerking stonden in beide regio’s maar liefst 70 koorzangers op het podium;
 • De Friese uitvoering in De Teatertún in Rijs was met ruim 500 bezoekers helemaal uitverkocht;
 • Ook de uitvoering in Naarden-Vesting was met ruim 800 bezoekers helemaal uitverkocht;
 • Het publiek was in beide regio’s laaiend enthousiast;
 • Maar liefst 93% van de projectleden heeft aangegeven weer mee te willen doen aan een volgend project;
 • Meest gelezen reactie in de enquête: “bijzonder leerzaam. Ik wist niet dat opera zó ontzettend leuk kon zijn!”
 • Bijzonder veel zeer positieve aandacht in de regionale media;
 • En natuurlijk -wat een mazzel!- het práchtige weer bij beide uitvoeringen!

En zo vielen alle puzzelstukjes van de eerste pilotproductie Faust in elkaar. Maar nu? We roepen “Let’s GO!” Maar waarheen eigenlijk?

IMG_7930GO! Opera was aanvankelijk de afkorting voor Gooise Openluchtopera, maar is eigenlijk in de pilotfase met de toevoeging van Friesland al achterhaald. Toch houden we de naam, juist omdat-ie zo lekker actief is en helemaal past bij het prachtige initiatief om grootschalige koorproducties op regionaal niveau mogelijk te maken en om opera breder bekendheid te geven door de toegankelijkheid te vergroten.

Met de succesvolle pilot gaat GO! Opera werken aan een landelijke uitrol. Niet te snel, want er is nog heel veel te onderzoeken. Wat wel al vast staat is dat we iedere productie in het ‘pastiche’-karakter zullen zetten. En dat iedere opera pastiche twee jaar uitgevoerd gaat worden. In het jaar dat de productie herhaald wordt, wordt de nieuwe productie voorbereid.

Kaart noord-holland-noordOok een pilot in samenwerking met derden
In 2016 komt Faust dus terug, maar nu in 4 regio’s, met 2 uitvoeringen voor de zomervakantie en 2 uitvoeringen daarna. In de reprise in Zuidwest Friesland en Het Gooi. En als nieuwe productie met projectkoren in Noord-Holland-Noord en nog een nieuwe regio. Deze laatste regio wordt een heel spannend soort nieuwe pilot, omdat we bewust daarvoor een regio willen selecteren die de voorbereidende periode van 12 repetities zelfstandig gaat realiseren, bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met een bestaand operakoor. Dan gaat het om het instuderen van de muziek, het eigen maken van de specifieke vocale techniek en de basis voor de regie. Dat zal niet eenvoudig zijn, want niet iedere dirigent, vocal coach en/of regisseur is in staat om op basis van een vastomlijnd plan van aanpak en techniek te kunnen werken.

In 2017-2018 is het tijd voor een nieuwe productie, te beginnen met 4 regio’s (waarvan 2 nieuw) in 2017 en 6 regio’s in 2018 (ook nu weer 2 nieuwe regio’s). En als dit allemaal werkt zoals we willen, dan loopt GO! Opera vanaf 2019/2020 op volle kracht en zullen minimaal 12 regionale operaprojectkoren in heel Nederland een volwaardige operaproductie uitvoeren, waarbij de deelnemende koorzangers elkaar kunnen ondersteunen om gegarandeerd uit te kunnen groeien naar grote, volwaardige operakoren. Dus, met recht:

Let’s GO!

Roy Voogd
artistiek leider GO! Opera

© 2020 Go! Opera

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑