De Founding Fans van GO! Opera ondersteunen de ontwikkeling van kostbare opera-producties en financiert beurzen voor talentvolle amateurzangers die om financiële redenen anders niet aan GO! Opera deel zouden kunnen nemen.

Om het werk van GO! Opera haalbaar te maken is een solide financieel fundament nodig om de doelen voor de korte termijn te kunnen realiseren en de missie voor de lange termijn mogelijk te maken. Vrienden van GO! Opera dragen bij aan het financiële fundament en creëren een gezond toekomstperspectief voor de stichting.

Verbond van 100 Founding Fans
De Founding Fans van GO! Opera herkennen elkaar in een diepe betrokkenheid bij de missie en doelstellingen van GO! Opera. Om een gezond financieel fundament voor continuïteit te creëren biedt het Verbond van Founding Fans structurele ondersteuning. Founding Fans dragen vanuit hun betrokken bij aan het initiatief en worden vanuit vriendschap betrokken bij de mooie momenten die GO! Opera te bieden heeft.

Een gebaar van diepe betrokkenheid
Diepe betrokkenheid voor een vriendschappelijke bijdrage is daarom het uitgangspunt van GO! Opera. Zo maken we GO! Opera toegankelijk voor iedereen:

  • 250 euro per jaar, met commitment voor 5 jaar
  • 375 euro per jaar, met commitment voor 3 jaar
  • 500 euro, met een commitment voor 2  jaar

Natuurlijk hopen we dat Founding Fans meehelpen om nieuwe Fans te werven door in het eigen netwerk nieuwe Founding Fans voor GO! Opera te werven. Zo moet het lukken om uiteindelijk de Founding Fanclub van 100 te mogen verwelkomen!

We weten: u wordt Founding Fan uit enthousiasme voor GO! Opera…
…maar toch willen we daar graag iets voor terug doen. Natuurlijk nodigen we u en uw partner uit om naar onze prachtige voorstellingen op de bijzondere lokaties te komen kijken. Wilt u uw relaties uitnodigen? Laat het ons weten, dan maken we natuurlijk een vriendschappelijk prijsje en indien gewenst bereiden we graag een mooi ontvangst voor of een ontmoeting na afloop. Bovendien houden we u op de hoogte: daar zijn we immers vrienden voor? Maar een Founding Fan van GO! Opera maakt veel meer mogelijk dan dat:

  • Founding Fans van GO! Opera ondersteunen in de financiering van operasolisten. Hoe groter het Verbond, hoe hoger het budget hiervoor wordt!
  • Het Verbond van Founding Fans financiert speciale beurzen voor talentvolle amateur (koor)zangers die om financiële redenen  anders niet zouden kunnen deelnemen.
  • Iedere Founding Fan maakt het mogelijk dat 2 entreebewijzen aangeboden worden aan klanten van De Voedselbank of vergelijkbare instanties. Zo kunnen ook mensen met een te krap budget de voorstellingen van GO! Opera bezoeken.

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op:

Roy Voogd
directeur GO! Opera
T: 0653332662
E: mail mij persoonlijk!

De Founding Fans van GO! maken opera ook financieel toegankelijk voor iedereen!