Stichting GO! Opera maakt toegankelijke opera’s voor iedereen

Stichting GO! Opera zet zich in om opera voor een breder publiek toegankelijk te maken. Niet alleen door de avontuurlijke lokatiekeuzes, maar ook door bekende historische verhalen centraal te zetten. Om ook jongeren naar de voorstelling uit te nodigen zoekt Stichting GO! Opera contact met scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving van de uitvoeringslocaties 2018 in Joure  en Soest. Voorwaarde is er per school minimaal vijf leerlingen komen onder begeleiding van een docent van de school.

Er zijn per voorstelling maximaal 100 kaarten voor scholieren beschikbaar. Stichting GO! Opera ziet de scholierenactie als een mooie investering om een nieuwe generatie bij opera te introduceren. Opera is namelijk prachtig, maar voor heel veel jongeren een onbekend terrein in de muziek. En onbekend maakt vaak onbemind. En daar wil Stichting GO! Opera iets aan doen.

De organisatie stelt maximaal 100 kaarten beschikbaar. Scholen die belangstelling hebben kunnen via educatie@GoOpera.nl contact opnemen met Claudia Veenstra, hoofd educatie van Stichting GO! Opera. Stuur een mail met de aanvraag naar educatie@GoOpera.nl