Stichting GO! Opera ontwikkelt uitdagende operaprojecten met regionale projectkoren in directe samenwerking met professionals. Het uitgangspunt voor de producties van GO! Opera vormt de opera-pastiche, waarbij de verhaallijn van een bestaande opera de inspiratiebron vormt. Dit geeft ruimte om met beroemde operakoren uit meerdere opera’s een productie te vormen die voor een breed publiek herkenbaar is.

Het regionale GO! projectkoor vervult in de producties van GO! Opera de muzikale hoofdrol. Ervaren operasolisten vullen de productie aan tot een complete productie met een eigentijds en verrassend verhaal. Een bijzondere rol is weggelegd voor een verteller, een acteur die zich in het verloop van de opera profileert. Uitvoeringen hebben in de zomerperiode plaats en en zullen zoveel mogelijk in de open lucht of bijzondere lokaties worden gehouden.

GO! Opera stelt zich ten doel om producties in meerdere regio’s in Nederland op te zetten. In iedere regio wordt een eigen projectkoor opgezet. Landelijk wordt een professionele basis gevormd, waaronder orkest, solisten, artistieke leiding, rekwisieten en logistiek, die in iedere regio wordt ingezet. Met deze unieke cultuurformule worden kosten voor de ontwikkeling van de productie per regio gedeeld en wordt deelname voor de professionals interessanter door schaalvergroting.

Voor het pilotjaar 2015 is gekozen voor de regio’s Het Gooi (Noord-Holland) en Zuidwest Friesland / Gaasterland (Friesland). Beide uitvoeringen waren met in totaal 1.300 bezoekers volledig uitverkocht. Na deze succesvolle eerste pilot gaat GO! Opera uitbreiden naar 4 regio’s: een reprise in Friesland en Het Gooi en 2 nieuwe regio’s: Noord-Holland-Noord en Arnhem/Nijmegen & omstreken.

Op deze wijze bouwt GO! Opera gedurende zes pilotjaren de organisatie uit om in 2019-2020 de definitieve structuur en omvang te bereiken: iedere productie krijgt een looptijd van twee jaar en wordt gerealiseerd in zo’n 10-15 regio’s, met evenzovele regionale projectkoren in een landelijke dekking.

GO! OPERA is een initiatief van dirigent Roy Voogd en vocal coach Ingrid Stijsiger. De artistieke leiding van de productie Faust wordt aangevuld met regisseur Petra Andriessen, Vaughan Schlepp, componist/arrangeur en Gilbert den Broeder, technische solistencoaching.

Artistiek team
Roy Voogd – Artistiek leider & dirigent
Ingrid Stijsiger – Vocal coach en solistencoördinator
Vaughan Schlepp – Orkestleider & arrangeur
Petra Andriessen – regisseur
Gilbert den Broeder – Technische solistencoaching

Adviseurs – Albert Heijdens en Gilbert den Broeder

Management team
Claudia Veenstra – productieleider
Monique Houdijk – secretariaat
Chris Eken – pr-manager

Stichting GO! Opera – bestuur
Renze Hasper – voorzitter
Sietske van der Waa – penningmeester
Gerard van Amstel – secretaris
Marian Engles – bestuurslid

Comité van Aanbeveling:
Eva Maria Westbroek
Ernst Daniël Smid
Ruud Bos